Garantie

Garantie

Op ieder product geldt de wettelijke garantie die inhoudt dat een product datgene moet doen of is wat jij als klant er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Mocht je binnen deze termijn een klacht over een artikel hebben, dan willen wij dit natuurlijk zo goed mogelijk voor je oplossen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Maak deze dan allereerst bij ons kenbaar door te mailen naar klantenservice@ymhomecreations.nl 

Om je klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen we je de volgende zaken op te nemen in je klacht:

  • Je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
  • Het ordernummer (nummer wat begint met #)
  • Een omschrijving van je klacht
  • Eventuele relevante foto's die de klacht verduidelijken. 

Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn je klacht te beoordelen. Zonder deze informatie kunnen wij de klacht niet in behandeling nemen.


Behandeling en reactie op je klacht

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van je klacht ontvang je een bevestiging. We streven er altijd naar om binnen 5 werkdagen je klacht op te lossen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover bericht. Je stelt Y&M Home Creations in de gelegenheid om de klacht te beoordelen en/of binnen een redelijke termijn te herstellen. Je krijgt in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van jouw klacht een inhoudelijke reactie van ons.
 
Degene die je klacht behandelt, kan je tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen we (een) externe deskundige(n) raadplegen. De garantiebepaling is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • Schade door onjuist gebruik of onjuiste behandeling 
  • Slijtage na veelvuldig gebruik
  • Vermoeden van misbruik van garantiebepaling

 

Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.
In ons document Algemene Voorwaarden Artikel 10 lees je meer over dit onderwerp.

 

Alleen e-mails, zoals in onze procedure is beschreven, worden in behandeling genomen. Heb je na 2 werkdagen nog geen bevestiging van ontvangst gekregen dan ontbreekt er informatie en kunnen wij jouw klacht niet behandelen.