Stappenplan: Klacht bij bezorging. Pakket is niet geleverd.

Volgens de track & trace is mijn pakket bezorgd, maar ik weet niet waar het pakket bezorgd is.

Als eerste willen wij zeggen dat dit uiteraard niet mag gebeuren. Maar helaas kunnen wij nooit 100% garantie geven dat het goed gaat. Uiteraard zullen wij het op een goede manier oplossen. 

Wat onze ervaring is dat dit dan door de chauffeur bij 1 van de buren af gegeven kan zijn. 

Ons eerste verzoek is: Graag bij je directe buren even navraag doen of diegene het pakket voor jou heeft aangenomen. In de regel komt het pakket zo weer terecht. 

Als dat zo is dan horen we dat ook graag zodat wij een klacht hierover kunnen neerleggen bij DPD waardoor de chauffeur attent zal worden gemaakt op de noodzaak van het naleven van de regels. (De chauffeur had dit goed door moeten geven)

Ligt het pakket niet bij uw directe buren? Dan zullen wij een onderzoek opstarten.*

Stuur een mail naar klantenservice@ymhomecreations.nl Geef daarbij het volgende aan.

- Vermeld je naam, ordernummer & de trackingcode die je heb gekregen van DPD waarmee je het pakket mee kunt volgen.
- Vermeld (indien reeds gedaan) aan welke (buur) huisnummers je al reeds navraag heb gedaan.
- Geef aan dat je pakket niet bij jou is geleverd en dat je ook niet weet waar je pakket nu is.
- Heb je al contact gehad met DPD? Graag vernemen wij wat zij al tegen jou hebben gezegd.
- Download het formulier: "Bevestiging van ontvangst/ Verklaring van niet - ontvangst" waarin je verklaart het pakket niet te hebben. Print deze uit, vul het in en onderteken het, scan het weer in (foto mag ook) en voeg het in bij de mail dat je naar ons stuurt.

Zonder de juiste gegevens én ingevuld formulier kunnen wij géén onderzoek laten doen en kunnen wij, als ondernemer, ook weinig voor jou betekenen.

 

Na aanleveren van bovenstaande starten wij een onderzoek. Y&M streeft ernaar je klacht zo snel mogelijk af te handelen. Wij zijn afhankelijk van DPD en hun snelheid qua handelen. Zodra het onderzoek afgehandeld is kunnen wij overgaan op de juiste oplossing.

 

Heb je de factuur achteraf betaald? Laat bij Klarna de factuur pauzeren. Dit moet je zelf doen. Doe je dit niet en je krijgt extra kosten, dan is dat jouw eigen verantwoordelijkheid. Daar kan je Y&M Home Creations voor op geen enkele manier niet verantwoordelijk voor stellen. 

*Let op, indien je DPD een 'neerzettoestemming' heb gegeven en het pakket raakt zoek dan is dit jouw eigen risico. DPD is dan niet verplicht een handtekening en adres te noteren en het risico gaat bij een neerzettoestemming dan ook over op jou.


Wij ,Y&M Home Creations, vertrouwen op een goede samenwerking & daardoor ook medewerking tussen ondernemer & consument en vertrouwen dan ook op een goede oplossing.